NeuveritelnaOdhaleni.cz
Total Onslaught

Totální útok (Total Onslaught)

Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.

2. list Tesalonickým 2,9-10


Série 36 přednášek, ve kterých Prof. Dr. Walter Veith ukazuje, jak se biblická proroctví týkající se doby konce naplňují přímo před našima očima. Ve svých přednáškách se mimo jiné zabývá výkladem tajuplných obrazů a symbolů knihy Zjevení, přicházejícím Novým světovým řádem, hnutím New Age, tajnými společnostmi a vztahem mezi OSN a okultismem. Varuje před velkým svodem, který se objeví těsně před koncem tohoto světa a především se snaží ukázat na Toho, díky němuž můžeme konec světa přežít...

New York Times - U.S. Attacked

21. Nový světový řád

Co se skrývá pod pojmem "nový světový řád"? Co má být jeho skutečným smyslem? Jaký má mít vliv na životy lidí? Kdo má největší zájem a nejlepší prostředky na jeho prosazení? Které významné světové události mají napomoci jeho nastolení? Existuje spojitost s útokem na Světové obchodní centrum z 11. září 2001?

Více...

Tajemná říše smrti

22. Tajemná říše smrti

Co se skrývá za branami smrti? Pokračuje život v jiné formě? Můžeme hovořit s mrtvými? Je reinkarnace reálná? Je lidská duše nesmrtelná? Existuje peklo, nebe a očistec? Jak je to s existencí duchů? Jak na tyto otázky odpovídá Bible? Co se z ní můžeme dozvědět o spiritismu? Proč je nebezpečný? Jaké síly se za ním skrývají?

Více...

Buddha

23. Agenda New Age

Kdo stojí v pozadí hnutí New Age a co je jeho cílem? Jakým způsobem připravují různé skupiny spojené s tímto hnutím cestu kosmickému Kristovi, který má uspokojit potřeby všech náboženství? Kdo je to Maitreya? Co všechno je zasaženo a ovlivněno učením New Age? Jsou tradiční křesťané proti jeho vlivu imunní?

Více...

Katolická bazilika v Římě

24. Aby všichni byli jedno

Je pozitivním jevem, že jsou v době náboženské tolerance a ekumenismu pohřbívány dávné spory mezi jednotlivými denominacemi, že dlouho odloučené církve sjednocují svou věrouku? Je tento vývoj ve shodě s Písmem? Je v zájmu jednoty obětována pravda? Co je konečným cílem ekumenismu a kdo vede toto hnutí?

Více...

Holubice

25. Cizí oheň

Co je podle Ježíše Krista největším nebezpečím v době konce? Před čím své následovníky především varuje? Přinášejí známí televizní charismatičtí evangelisté pravé evangelium? Odkud pochází jejich filozofie? Na co se zaměřují? Čím chtějí oslovit davy a přivést je do své církve? Komu ve skutečnosti slouží?

Více...

OSN

26. OSN a okultní agenda

Zabývá se Organizace spojených národů pouze politickou agendou nebo má podstatná část jejich aktivit také duchovní a náboženský rozměr? Jaký je konečný cíl OSN? Proč tato organizace usiluje o nový světový řád a o sjednocení všech náboženství? Jaké důsledky může mít vytvoření tohoto celosvětového politicko-náboženského systému? Kdo má být jeho hlavou?

Více...

Šachy

27. Bitva velikánů

Jak je velký spor mezi Kristem a satanem popsán ve 12. kapitole knihy Zjevení? Jak se projevuje ďáblova nenávist k Božímu Synu a ke všem, kteří chtějí stát na straně dobra? Kolik krveprolití, bolesti a utrpení přinesla na tento svět zuřivost padlého anděla? Jakému pronásledování byli ve středověku vystaveni lidé, kteří věřili Bibli? Před jakými svody je třeba mít se na pozoru?

Více...

Kompletní série 36 dílů Total Onslaught je dostupná na české verzi stránek Amazing Discoveries: Amazing Discoveries CZ SK

Nahoru