NeuveritelnaOdhaleni.cz
Cesta ke světlu

Cesta ke Kristu – Ellen Gould Whiteová

Tato kniha ukazuje na Ježíše, který jediný může naplnit potřeby naší duše. Píše se v ní o Kristově lásce k nám, o úžasném daru spasení, který nám zdarma nabízí, o pokání, víře a přijetí, o růstu v Kristu, o daru modlitby, vypořádání se s pochybami a o radosti, kterou život s Ježíšem přináší.

Kniha Cesta ke Kristu (Steps to Christ) byla napsána před více než 120 lety a přeložena do více než 130 jazyků. Přestože od jejího prvního vydání uběhlo více než století a je tedy napsaná jiným stylem, než se píší knihy dnes, jsem přesvědčen, že nám stále má co říci.

Tato kniha se snaží přivést čtenáře k Ježíši Kristu, který jediný může skutečně naplnit potřeby lidské duše. Snaží se naznačit několik kroků, které mohou pomoci nalézt v Ježíši věčného přítele. Píše se v ní o Kristově lásce k nám, o úžasném daru spasení, který nám zdarma nabízí, o pokání, víře a přijetí, o růstu v Kristu, o daru modlitby, vypořádání se s pochybami a o radosti, kterou život s Ježíšem přináší.

Cesta ke Kristu – Ellen Gould Whiteová

Další knihy E. G. Whiteové si můžete přečíst online na stránkách EllenWhiteova.cz nebo na stránkách egwwritings.org.

Nahoru