NeuveritelnaOdhaleni.cz
Král Šalomoun

Nejmoudřejší blázen

Je možné, aby se „Hospodinův miláček“, člověk, kterého si Bůh vyvolil a zahrnul ho svou přízní a nezměrným požehnáním, ve svém srdci od Boha odvrátil? Jak může k něčemu takovému dojít? Pokud se z nejmoudřejšího muže na světě stal blázen, nehrozí toto nebezpečí také nám? Můžeme být moudřejší než Šalomoun?

Toto kázání si můžete poslechnout online:

Loading player...

Přehrát na webu yourlisten.com:

Poslouchej Nejmoudřejší blázen (38:05)

Stáhnout:

Stahuj Nejmoudřejší blázen (mp3) (34,9 MB) nebo ulozto.cz (36,55 MB)

Přečíst text:

Čti Nejmoudřejší blázen

Socha Krista v Rio de Janeiro

Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl

Co Ježíš považoval za největší nebezpečí, kterému budou lidé čelit v době konce? Před čím své učedníky obzvlášť varoval? Proč je právě svod tak nebezpečný? Jak se před ním můžeme ochránit? Jak nenaletět falešným prorokům a mesiášům? Co nám pomůže odlišit pravdu od lži? Na jakém základě máme budovat svůj život?

Více...

Babylón

Vyjdi z Babylóna, lide můj!

Proč je ve Zjevení Boží lid vyzýván k opuštění Babylóna, když v době napsání této knihy Babylón už dávno neexistoval? Bude toto město znovu vybudováno nebo jde o symbol, kterému je třeba porozumět? Čím se vyznačuje babylónský způsob myšlení? Proč bychom měli z Babylóna vyjít? Jak se můžeme stát občany Božího království?

Více...

Putování pouští

Navraťte se ke mně, lide můj

Proč izraelský národ skončil v babylónském zajetí? Jak mohl Bůh dopustit, aby došlo ke zničení Jeruzaléma a znesvěcení jeho chrámu? Byl snad Bůh Izraele přemožen bohy Babylóna? Stratil snad svou moc? V jakém stavu se nachází Boží lid krátce před Ježíšovým návratem? Jak můžeme obnovit svůj vztah s Bohem?

Více...

Nahoru