NeuveritelnaOdhaleni.cz
Truth On Hell

Pravda o pekle

Jsou nevyhnutelným trestem za jediný nevyznaný hřích nikdy nekončící muka ve věčně hořícím pekle? Připravil milující a spravedlivý Bůh hříšníkům tak krutou odplatu za jejich provinění? Co se o osudu bezbožných dozvídáme z Bible? Bude Bůh po celé věky mučit ty, kteří se nepostaví na jeho stranu nebo je to jinak?

Truth On Hell

Slovenské titulky

Oheň

Pravda o pekle

Co je peklo a kde se nachází? Patří jen do pohádek, nebo je skutečné? Je jeho vládcem ďábel? Pro koho je peklo přichystáno? Jak se mu lze vyhnout? Kdy budou bezbožní vrženi do pekelného ohně? Bude je milující Bůh mučit po celou věčnost nebo někdy jejich utrpení skončí? Co je to “druhá smrt“?

Více...

Středověká představa o pekle

Hledání pravdy 8 - Dobré zprávy o pekle

Jaká je pravda o pekle? Jak ji můžeme odlišit od omylů a bludů, které se o konečném osudu bezbožných tradují? Kolik duší v současnosti trpí v pekle? Byli už hříšníci vhozeni do ohnivého jezera? Budou tam po celou věčnost nelidsky mučeni ďáblem a jeho démony? Opravdu můžeme v Bibli najít nějaké dobré zprávy o pekle?

Více...

Starý hřbitov

13. Co se děje po smrti?

Co se doopravdy stane s člověkem, když zemře? Odchází do nebe? Nebo do pekla? Nebo do nicoty? Je po smrti naše existence zcela ukončena nebo žijeme v nějaké formě dál? Existuje reálná naděje tváří v tvář smrti? Můžeme se ještě někdy setkat s našimi blízkými, kteří již zemřeli? Můžeme žít věčně?

Více...

Nahoru