NeuveritelnaOdhaleni.cz
Hledáš pravdu?

Hledáš pravdu?

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Jan 14,6


Jaký je náš původ? Jaký je smysl a cíl našeho života? Existuje Bůh? Pokud ano, zajímá se o nás? Pokud nás Bůh miluje, proč existuje zlo a utrpení? Končí náš život smrtí? Budeme postavení před Boží soud? Existuje nebe a peklo? Co nás čeká v budoucnosti? Máme nějakou naději? Kde se můžeme dozvědět pravdu?

Strom života a strom poznání dobrého a zlého

Nepřátelství – Bitevní linie: Prolog

Pokud existuje Bůh, který je dobrý, laskavý, milující a také všemohoucí a vševědoucí, jak je možné, že dopustil existenci zla? Proč vzniku zla nezabránil nebo proč ho ihned nezničil i s jeho původcem? Proč jeho existenci toleruje? Jak došlo k tomu, že se zlo objevilo na naší planetě? Kdo za to může?

Více...

Je Bůh dobrý?

Je Bůh dobrý?

Existuje Bůh? Pokud ano, můžeme si být jistí jeho láskou k nám lidem? Jak může Bůh, který je dobrý a zároveň všemohoucí, dopustit existenci zla a utrpení? Je možné na tuto otázku nalézt logickou a uspokojivou odpověď? Jakou úlohu v tom všem hraje naše svoboda volby? Je snad právě ona klíčem k odpovědi?

Více...

Beyond the Grave

Pravda o smrti

Co se děje s člověkem po smrti? Je to začátek nového života v jiné dimenzi nebo naprostý konec? Odchází po smrti lidská duše do nebe, do pekla nebo do očistce? Nebo se snad člověk narodí znovu, převtělený do živočišného druhu, který si zasloužil podle své karmy? Která ze soupeřících teorií má pravdu? Co na to Bible? Jaká je pravda o smrti?

Více...

Truth On Hell

Pravda o pekle

Jsou nevyhnutelným trestem za jediný nevyznaný hřích nikdy nekončící muka ve věčně hořícím pekle? Připravil milující a spravedlivý Bůh hříšníkům tak krutou odplatu za jejich provinění? Co se o osudu bezbožných dozvídáme z Bible? Bude Bůh po celé věky mučit ty, kteří se nepostaví na jeho stranu nebo je to jinak?

Více...

10 Facts About Hell

10 skutečností o pekle

Nechá milující Bůh mučit a trápit hříšníky na věky věků v ohnivém pekle? Je ďábel vládce pekla? Co se děje s lidmi poté, co zemřou? Kolik lidí je právě teď v pekle? Jaký osud potká satana a jaký ty, kteří se postaví proti Bohu? Čekají je věčná muka nebo zánik? Co se o pekle můžeme dozvědět z Bible?

Více...

Leo

Pravda o Božím zákoně

Proč není lev postaven před soud za zabíjení zvířat? Jaký je rozdíl mezi ním a člověkem? Proč se v případě lidí mluví o zločinu a v případě zvířat ne? Proč dal Bůh lidem morální zákon? Jaká pozitiva by nám přineslo jeho dodržování? Co když se proti Božímu zákonu proviníme? Je odsouzení nevyhnutelným důsledkem přestoupení desatera?

Více...

Test spravedlnosti

Test spravedlnosti (The Good Test)

Jsi dostatečně dobrým člověkem, aby ses mohl dostat do nebe? Zasloužíš si díky svému slušnému a morálnímu životu věčnou blaženost? Naplňuje tvé jednání nebeská kritéria pro dobro, morálku a spravedlnost? A jaká vlastně tato kritéria jsou? Pohlížíme na svou spravedlnost jinak, než ji vidí Bůh?

Více...

180 Movie

"180" Movie

Je potrat vraždou nenarozeného dítěte nebo představuje nezadatelné právo ženy zvolit si, jestli bude nebo nebude matkou? Co s dětmi počatými při znásilnění nebo s těmi, u kterých je podle lékařů riziko, že se narodí postižené? Kdy je morálně opodstatněné zabít nenarozené dítě? Je možné během několikaminutového rozhovoru naprosto změnit pohled člověka na interrupce?

Více...

Hledání pravdy

Hledání pravdy

Jsme produktem slepé náhody, nebo dílem milujícího Stvořitele? Pokud Bůh existuje, jaký je? Vidí do budoucnosti? Nebo dokonce řídí dějiny? Můžeme se od něj dozvědět, co nás v budoucnu čeká? Co se děje po smrti? Budou všichni postaveni před Boží soud? Jaké na něm máme možnosti obhajoby? Existuje nebe a peklo?

Více...

Klíč v dlani

Odhalte biblické pravdy

Vděčíme za svou existenci náhodě nebo milujícímu Stvořiteli? Řídí Bůh dějiny tohoto světa? Mluví Bible i o dnešní době? Jaké bude vyvrcholení dějin této planety? Co se stane, až se Ježíš vrátí na tuto Zem? Týká se jeho návrat taky mě osobně? Mám mít strach z Božího soudu? Můžu přežít konec světa? Můžu žít navěky?

Více...

Nahoru