NeuveritelnaOdhaleni.cz
Tóra

8. Sedm pečetí

Jak můžeme rozumět obrazům ze 4. až 7. kapitoly knihy Zjevení? Co se z nich můžeme dozvědět o boji spojeném s hlásáním evangelia, o válce mezi světlem a temnotou a o závěrečném útoku na samou podstatu spasení? Najdou se lidé, kteří nepřistoupí na kompromis a zůstanou i v nejtěžších chvílích věrní pravdě a svému Spasiteli?

Anděl v Černobylu

9. Když polnice zazní

Která z různých interpretací biblického proroctví o sedmi polnicích je správná? Odehrály se události s nimi spojené v minulosti nebo k nim má teprve dojít? Nebo snad žijeme v době sedmi polnic? Kde můžeme získat klíč ke správnému výkladu tohoto proroctví? Ve které jeho části se právě nacházíme?

Více...

Svitek

Svitek se sedmi pečetěmi – Bohumil Dymáček

Proč apoštola Jana tolik zasáhlo, když se zdálo, že svitek se sedmi pečetěmi, který spatřil v jednom ze svých vidění, nemůže nikdo otevřít? Věděl snad, o jaký svitek se jedná a co obsahuje? Jak nám vidění o tomto svitku odpovídá na otázku, kterou budou ve velké panice volat mnozí při Ježíšově návratu? Kdo bude moci obstát?

Více...

Východ slunce pohledem z vesmíru

Andělské poselství pro obyvatele Země

Jaké poselství nese anděl ze Zjevení 14,6-7? Proč je důležité, aby se dostalo ke všem lidem? O čem je věčné evangelium? Proč se máme bát Boha? Co to znamená? Je realita Božího soudu dobrou nebo špatnou zprávou? Je důležité, jestli věříme v Boží stvořitelskou moc a v pravdivost biblické zprávy o stvoření světa v šesti dnech?

Více...

Nahoru