NeuveritelnaOdhaleni.cz
Son of God

Všechno je o Kristu - Paul Washer

Proč je důležité, co si myslíme o Ježíši Kristu? Proč záleží na tom, jaký k němu máme postoj? Proč bychom mu měli dovolit, aby byl Pánem našich srdcí a životů? Co bude na Božím soudu rozhodovat o našem věčném osudu? Na čem bude záležet? Určuje náš vztah k Ježíši Kristu naši budoucnost?

Slovenské titulky

Dřevořezba - Ježíš

Ježíš. Prostě další člověk?

Proč je Ježíš Kristus mnohými považován za nejvýznamnější osobnost světových dějin? Byl to velký učitel morálky? Nebo snad podvodník? Blázen? Nebo byl skutečně Bohem, který přišel na naši vzbouřenou planetu? Naplnily se na něm proroctví o zaslíbeném Mesiáši? Je mrtvý, nebo žije? Kým je pro tebe Ježíš Kristus?

Více...

Cesta ke světlu

Cesta ke Kristu – Ellen Gould Whiteová

Tato kniha ukazuje na Ježíše, který jediný může naplnit potřeby naší duše. Píše se v ní o Kristově lásce k nám, o úžasném daru spasení, který nám zdarma nabízí, o pokání, víře a přijetí, o růstu v Kristu, o daru modlitby, vypořádání se s pochybami a o radosti, kterou život s Ježíšem přináší.

Více...

Ježíšova krev

Jan Janča – Vyloučen pro uctívání Ježíše Krista

Stal se Jan Janča obětí bludného učení, nebo poznal úžasnou biblickou pravdu? Je Ježíš Bohem, kterého máme uctívat, nebo jsou modlitby k němu a vzývání jeho jména v rozporu s Písmem? Na čem staví svědkové Jehovovi svou věrouku? Jsou ochotní přijmout nové poznání podložené jasnými biblickými texty?

Více...

Nahoru