NeuveritelnaOdhaleni.cz
Zdroj světla

Co o tom říká Bible - Vlastimil Fürst

Můžeme se z Bible dozvědět pravdivé odpovědi na nejdůležitější otázky? Pokud je Bůh dobrý, proč existuje zlo? Můžeme nahlédnout do budoucnosti? Můžeme komunikovat s Bohem? Zajímá se o nás nebo jsme mu lhostejní? Nebude v nebi nuda? Co je to hřích? Jak můžeme dosáhnout smíření s Bohem?

Bible v trávě

A co když je to pravda?

Má Bible i dnes co říci člověku, který žije v srdci Evropy a má všech pět pohromadě? Nebo je to kniha bájí a mýtů, která je vhodná pouze pro ty, kdo jsou mimo realitu? O čem je Bible? K čemu je dobrá? Proč bychom jí měli důvěřovat? Vyplatí se věnovat čas jejímu studiu? Co když je v ní pravda, která ti otevře oči?

Více...

Kamnenný ďábel

Dobrá zpráva o zlu

Pokud existuje dobrý Bůh plný lásky, kde se vzalo zlo? Pokud je Bůh všemohoucí, proč zlo už dávno nezničil? A proč mu vůbec dovolil vzniknout? Bude zlo existovat věčně? Co se můžeme z Bible dozvědět o původu zla? Co se z ní můžeme dozvědět o Božím řešení tohoto vážného problému? Jakou roli v tomto řešení hraje Ježíš Kristus?

Více...

Oko

Můžeme nahlédnout do budoucnosti?

Opravdu se můžeme z Nostradamových nebo ze Sibyliných proroctví něco dozvědět o budoucnosti? Co všechno se můžeme o budoucnosti dozvědět z Bible? Jaké důkazy podporují hodnověrnost biblických předpovědí? Která z proroctví zazamenaných v Bibli se již naplnila a která na své naplnění ještě čekají? Jaká před tebou leží budoucnost?

Více...

Mléčná dráha

Nebudu se v nebi nudit?

Co je v Bibli napsáno o Božím soudu? Co se můžeme z Písma dozvědět o prvním a druhém vzkříšení a o rozdílu mezi nimi? Co čeká následovníky Ježíše Krista a co ty, kteří se proti Bohu vzbouřili? Jaké informace nám Bible poskytuje o věčném životě a o jeho náplni? Jaké to bude v Božím království? Nebude tam nuda?

Více...

Srdce z dlaní

Někdo tě má rád

Kde se v člověku bere touha milovat a být milován? Proč je naplnění této touhy pro člověka tak důležité? Může být láska produktem evoluce? Jakou naději mají ti, kteří se cítí osamělí a nemilovaní? Může takovým lidem něco nabídnout Bůh? Chce Bůh zahrnout svou láskou i mě? Opravdu už nemusím být nikdy sám?

Více...

Komunikace s Bohem

Můžeme komunikovat s Bohem?

Je možné nějakým způsobem kontaktovat Boha? Jak se k němu můžu dostat? Existuje pro to nějaký stanovený postup? Zajímá se Stvořitel vesmíru o obyčejného člověka, jako jsem já? Je ochotný věnovat mi pozornost? Vyslechne mne vůbec? Proč bych měl Bohu říkat to, co už dávno ví? Jak funguje modlitba? Co v ní můžu Bohu říct?

Více...

Peníze a dluhy

Peníze a dluhy

Peníze vládnou světu. Denně jsme vystaveni tlaku reklam snažících se nás přesvědčit o tom, že nabízený produkt je pro nás nepostradatelný. Denně jsme nuceni odolávat nabídkám společností lákajících k životu na dluh. Můžeme v Bibli najít principy, jejichž přijetí nás naučí správně hospodařit a pomůže nám vyhnout se dluhové pasti?

Více...

Jesličky

Když se narodil Bůh

Pokud je Ježíš Bohem, proč se musel narodit v lidském těle? Proč přišel na naši Zemi? Jaké zde měl poslání? O co mu šlo? Proč zemřel na kříži? Bylo to plánované nebo se mu situace vymkla z rukou? Čeho svou obětí dosáhl? Je důležité, koho nebo co uctíváme? V čem se křesťanství liší od ostatních náboženství? Co lidem přináší?

Více...

Starší manželé

Srdce má rozum, kterému rozum nerozumí!

Kde má manželství svůj původ? Je nádherným Božím darem nebo zbytečnou komplikací v našem životě? Je tento způsob vztahu přežitý nebo má svou hodnotu i v dnešní době? Má smysl do něj vstupovat? Můžeme prožívat hezké manželství? Jaké kroky k němu vedou? Jaká pozitiva nám tento vztah nabízí?

Více...

Jak se zbavit kostlivců

Jak se zbavit kostlivců

Co je to hřích? Proč je důležité ho rozpoznat? Představuje pro nás hrozbu? Jaké jsou důsledky hříchu? Jak se k němu staví Bůh? Jaké je řešení problému hříchu? Co s našimi proviněními, kterých jsme se dopustili vůči ostatním? Jak funguje odpuštění? Co s tím vším má společného Ježíšova oběť?

Více...

Nahoru