NeuveritelnaOdhaleni.cz
Oko

Můžeme nahlédnout do budoucnosti?

Opravdu se můžeme z Nostradamových nebo ze Sibyliných proroctví něco dozvědět o budoucnosti? Co všechno se můžeme o budoucnosti dozvědět z Bible? Jaké důkazy podporují hodnověrnost biblických předpovědí? Která z proroctví zazamenaných v Bibli se již naplnila a která na své naplnění ještě čekají? Jaká před tebou leží budoucnost?

Socha (Daniel 2)

Sen babylónského krále (Daniel 2)

Je možné nahlédnout do budoucnosti? Kdo tuto schopnost má? Je 2600 let starý sen babylónského krále a jeho naplnění důkazem existence Boha, který řídí dějiny? Je důkazem spolehlivosti Bible? Jak se naplnilo to, co bylo předpovězeno? Zbývá ještě něco, co se má vyplnit? Co nás čeká v blízké budoucnosti?

Více...

Poslední události

Poslední události podle biblických proroctví

Doug Batchelor se vám v tomto dokumentu pokusí nastínit, jak mají podle biblických proroctví vypadat poslední události před koncem světa. Je možné pohlížet do budoucnosti s nadějí? Pokud ano, co (nebo spíš kdo) je jejím zdrojem? Co nás tedy čeká? Můžeme konec našeho světa přežít?

Více...

Exploze

Konec světa můžeme přežít

Opravdu žijeme v posledních dnech tohoto světa? Mohou se předpovědi týkající se jeho konce stát realitou? Můžeme si tváří v tvář přicházejícím událostem uchovat naději do budoucnosti? Je možné konec světa přežít? Za jakých podmínek? Pro koho je možnost záchrany otevřená? Co rozhodne o našem přežití či smrti?

Více...

Nahoru