NeuveritelnaOdhaleni.cz
Lesní požár

Doba konce

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Matouš 24,44


Jaká je budoucnost našeho světa? Jaké vyhlídky má lidstvo? Můžeme se těšit na dny, které jsou před námi? Nebo se máme bát? Opravdu žijeme v posledních dnech tohoto světa? Pokud ano, je to dobrá nebo špatná zpráva? Je možné se na konec světa nějak připravit? Je možné konec světa přežít?

Malibu beach

Řekni nám, kdy to bude - Daniel Huvar

Jak Ježíš odpovídá svým učedníkům, když se ho ptají na to, kdy bude zbořen chrám, na znamení jeho příchodu a skonání věku? Chce své učedníky vyděsit? Na co je upozorňuje? Proč je tak důležité, aby se evangelium dostalo ke všem lidem před tím, než nastane konec? Co je poselstvím tohoto evangelia?

Více...

Uprchlíci

Bývalý muslim o "uprchlících" (Salman Hasan)

Proč se do Evropy valí uprchlická vlna z muslimských zemí? Jedná se skutečně o uprchlíky nebo je za jejich příchodem něco jiného? Kde tito lidé berou peníze na cestu do Evropy? Kdo jim umožňuje dostat se na náš kontinent? Budou po svém příchodu respektovat evropské zákony a hodnoty nebo se budou snažit prosadit svoje? Měli bychom jim otevřít svou náruč?

Více...

Socha Krista v Rio de Janeiro

Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl

Co Ježíš považoval za největší nebezpečí, kterému budou lidé čelit v době konce? Před čím své učedníky obzvlášť varoval? Proč je právě svod tak nebezpečný? Jak se před ním můžeme ochránit? Jak nenaletět falešným prorokům a mesiášům? Co nám pomůže odlišit pravdu od lži? Na jakém základě máme budovat svůj život?

Více...

Šelma z propasti

Šelma z propasti

Koho představuje tajemná dravá šelma z propasti, o které hovoří 11. kapitola knihy Zjevení? Je tato mocnost aktivní i v dnešní době? Dotýká se nás nějak její působení? Máme si na ni dávat pozor? Čím je tak nebezpečná? Existuje plán na zničení křesťanství? Jaké jsou jeho body? Do jaké míry se je již podařilo splnit?

Více...

Východ slunce - pohled z vesmíru

Andělské poselství pro obyvatele Země

Jaké poselství nese anděl ze Zjevení 14,6-7? Proč je důležité, aby se dostalo ke všem lidem? O čem je věčné evangelium? Proč se máme bát Boha? Co to znamená? Je realita Božího soudu dobrou nebo špatnou zprávou? Je důležité, jestli věříme v Boží stvořitelskou moc a v pravdivost biblické zprávy o stvoření světa v šesti dnech?

Více...

Exploze

Konec světa můžeme přežít

Opravdu žijeme v posledních dnech tohoto světa? Mohou se předpovědi týkající se jeho konce stát realitou? Můžeme si tváří v tvář přicházejícím událostem uchovat naději do budoucnosti? Je možné konec světa přežít? Za jakých podmínek? Pro koho je možnost záchrany otevřená? Co rozhodne o našem přežití či smrti?

Více...

Lupa

Jak rozpoznat padělek od pravého? – Jan Majer ml.

Jakou nejúčinnější metodu používá satan ve své snaze odvést lidi od jejich milujícího nebeského Otce? Se kterou taktikou slaví největší úspěchy? Jak Bible popisuje povahu a nebezpečnost satanových svodů v době konce? Budou proti nim křesťané imunní? Jakým způsobem můžeme rozeznat falzifikát od originálu?

Více...

Ježíš a bohatý mládenec

Příprava na návrat Ježíše Krista – Jan Dymáček

Biblická znamení se naplňují a ukazují na to, že se schyluje k největší události v dějinách lidstva. Druhý Ježíšův příchod je velice blízko a dojde k němu, ať tomu věříte nebo ne. Jak má vypadat příprava na Kristův návrat? V čem spočívá? Můžeme mít jistotu spasení založenou na reálném základě?

Více...

New Age

Hnutí New Age – Prof. Dr. Walter Veith

Do jakých oblastí proniká hnutí New Age? Jak ovlivňuje literaturu a hollywoodskou produkci? Kde všude se setkáváme s jeho symboly? Odkud a kým je toto hnutí řízeno? Co je jeho cílem? Kolik je bohů New Age a jak těžké je stát se jedním z nich? Kdo je to Maitreya? V čem se liší učení New Age od biblického?

Více...

Obrácený kříž na trůnu papeže

Víno opájející národy – Prof. Dr. Walter Veith

K čemu má sloužit tolik propagované ekumenické hnutí? Na čem má být založena jednota církví, ke které vyzývá? Proč je jako základní podmínka sjednocení křesťanů zdůrazněno podřízení se papeži jako svrchovanému duchovnímu vůdci? Proč protestantské církve opouštějí poznané pravdy a vrací se do lůna Římské církve?

Více...

Nahoru