NeuveritelnaOdhaleni.cz
Noviny

Zaujalo mě...

Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.

Římanům 13,11

Orloj a Země

Doba konce

Dokazují současné události, že žijeme v době konce? Plní se biblická proroctví přímo před našima očima? Kolik času nám ještě zbývá? Je konec světa blíže, než jsme si mysleli? Existuje nějaká naděje? Nějaká cesta k záchraně? Je možné konec světa přežít?

Více...

Bohemian Grove

Falešná učení, pověry a modloslužba

Mohou vzdělaní a pokrokoví lidé žijící ve 21. století slepě věřit pověrám, účastnit se modloslužby a být sváděni falešnými naukami? Nakolik se jednotlivé křesťanské církve drží lidských tradic a nakolik psaného Božího slova? A záleží na tom? Je vůbec důležité znát pravdu?

Více...

Michelangelo - Stvoření Adama

Stvoření x evoluce

Je evoluční teorie prokázaným vědeckým faktem, nebo stále zůstává jen teorií? Jak se s evolučním pohledem na vznik života vyrovnávají křesťanské církve? Je evoluční teorie slučitelná s biblickou zprávou o stvoření světa a života? Tvořil Bůh prostřednictvím evoluce?

Více...

Nahoru