NeuveritelnaOdhaleni.cz
10 Facts About Hell

10 skutečností o pekle

Nechá milující Bůh mučit a trápit hříšníky na věky věků v ohnivém pekle? Je ďábel vládce pekla? Co se děje s lidmi poté, co zemřou? Kolik lidí je právě teď v pekle? Jaký osud potká satana a jaký ty, kteří se postaví proti Bohu? Čekají je věčná muka nebo zánik? Co se o pekle můžeme dozvědět z Bible?

10 Facts About Hell

Český dabing

Truth On Hell

Pravda o pekle

Jsou nevyhnutelným trestem za jediný nevyznaný hřích nikdy nekončící muka ve věčně hořícím pekle? Připravil milující a spravedlivý Bůh hříšníkům tak krutou odplatu za jejich provinění? Co se o osudu bezbožných dozvídáme z Bible? Bude Bůh po celé věky mučit ty, kteří se nepostaví na jeho stranu nebo je to jinak?

Více...

Oheň

Pravda o pekle

Co je peklo a kde se nachází? Patří jen do pohádek, nebo je skutečné? Je jeho vládcem ďábel? Pro koho je peklo přichystáno? Jak se mu lze vyhnout? Kdy budou bezbožní vrženi do pekelného ohně? Bude je milující Bůh mučit po celou věčnost nebo někdy jejich utrpení skončí? Co je to “druhá smrt“?

Více...

Středověká představa o pekle

Hledání pravdy 8 - Dobré zprávy o pekle

Jaká je pravda o pekle? Jak ji můžeme odlišit od omylů a bludů, které se o konečném osudu bezbožných tradují? Kolik duší v současnosti trpí v pekle? Byli už hříšníci vhozeni do ohnivého jezera? Budou tam po celou věčnost nelidsky mučeni ďáblem a jeho démony? Opravdu můžeme v Bibli najít nějaké dobré zprávy o pekle?

Více...

Nahoru