NeuveritelnaOdhaleni.cz
Laodicea - ulice

7. Sedm církví

Co odhaluje prorocký obraz sedmi církví ze 2. a 3. kapitoly Zjevení o historii Božího lidu od nanebevstoupení Ježíše Krista až do času jeho návratu? Jakým vývojem měla církev podle proroctví procházet a jak se tato předpověď naplnila v dějinách? Jaká je prorocká charakteristika současné církve? Odpovídá skutečnosti?

Tóra

8. Sedm pečetí

Jak můžeme rozumět obrazům ze 4. až 7. kapitoly knihy Zjevení? Co se z nich můžeme dozvědět o boji spojeném s hlásáním evangelia, o válce mezi světlem a temnotou a o závěrečném útoku na samou podstatu spasení? Najdou se lidé, kteří nepřistoupí na kompromis a zůstanou i v nejtěžších chvílích věrní pravdě a svému Spasiteli?

Více...

Laodicea

Poslední církev - Soňa Šustková

Co říká biblické proroctví o poslední církvi, tedy o církvi, která bude na Zemi v době konce? Jakými slovy ji Ježíš charakterizuje? Na jaké její kvality či problémy poukazuje? Naplňuje se na současné církvi toto Kristovo proroctví? Jak jsme na tom? Jsme studení nebo horcí? Nebo snad vlažní? Co s tím můžeme dělat?

Více...

Mnoho církví

22. Proč je tolik církví?

Proč existuje tolik různých křesťanských denominací, když se všechny odvolávají na Ježíše Krista jako svého Pána? Je možné určit, která z těchto církví přináší pravé poselství o Bohu, pravé evangelium a víru založenou na pravdě? Jak můžeme rozlišit pravdu od polopravd, bludů a lží? Jakou roli v tom hraje Bible?

Více...

Nahoru