NeuveritelnaOdhaleni.cz
New York oslavuje zabíjení dětí

NY oslavuje nový zákon umožňující potraty až do porodu

V americkém státě New York byl přijat zákon umožňující matkám rozhodnout se pro potrat kdykoliv během těhotenství, tedy až do dne porodu. Guvernér Cuomo označil tento zákon za historické vítězství a na jeho oslavu nařídil nasvícení vrcholku Světového obchodního centra a dalších staveb růžovou barvou. Skutečně je možnost zabíjet děti těsně před jejich narozením důvodem k jásotu a oslavám?

NY oslavuje nový zákon umožňující potraty až do porodu

Guvernér amerického státu New York Andrew Cuomo podepsal v úterý 22. ledna 2019 nový zákon, který umožňuje „každému jedinci, který otěhotní“ (u nás se naštěstí těmto „jedincům“ stále ještě říká ženy) rozhodnout se pro potrat kdykoliv během celého devítiměsíčního těhotenství, tedy až do okamžiku porodu , pokud dítě může ohrozit „život nebo zdraví“ tohoto těhotného jedince (vím, že jsem strašně staromódní a že to je krajně politicky nekorektní, ale v tomto článku budu tyto „těhotné jedince“ označovat jako ženy nebo matky).

Klíčový termín „zdraví“ přitom není v zákoně nijak blíže specifikován a může se tak jednat o fyzické zdraví, emocionální zdraví, psychologické zdraví, finanční zdraví či jakékoliv jiné „zdraví“, které vás napadne.

Zdravotník (ani to nemusí být atestovaný lékař) může na základě tohoto zákona legálně usmrtit plně vyvinuté a zdravé dítě, které cítí bolest až do okamžiku jeho narození. Třeba i vteřinu před porodem. Potrat se provádí smrtící injekcí, která je vpravena dítěti do hlavy či do těla. Žena pak následně porodí mrtvé dítě. Paradoxem je, že ve státě New York je trest smrti neústavní a smrtící injekce tak může být podána pouze nenarozeným dětem, nikoli však vrahům nebo jiným těžkým zločincům.

Guvernér Cuomo označil tento nový zákon za „historické vítězství pro Newyorčany a pro naše progresivní hodnoty“ a na oslavu nově přijatého zákona nařídil, aby byl vrchol budovy nového Světového obchodního centra a několik dalších staveb nasvíceno růžovou barvou. Jak sám píše na stránkách vlády státu New York : „Nařizuji, aby New Yorkské pamětihodnosti byly nasvíceny dorůžova na oslavu tohoto úspěchu a zářily jasným světlem, aby nás zbytek národa následoval.“

Zákon o reprodukčním zdraví (The Reproductive Health Act) byl schválen Senátem státu New York poměrem hlasů 38:24 a následně státním Shromážděním poměrem hlasů 92:47. Vzápětí poté, co návrh zákona prošel Senátem, celý sál propukl v jásot a následoval dlouhý potlesk, který byl přerušen až výkřikem jednoho protestujícího:

„Kéž se všemohoucí Bůh smiluje nad státem New York!“

Zdroje: HLAVNÉ SPRÁVY , Kreacionismus.cz (27.1.2019), různé zahraniční zdroje

komentář: Opravdu je zákon umožňující usmrcení dítěte těsně před porodem důvodem pro jásot a bujaré oslavy? Kam tento svět spěje? Co bude následovat? Zákonná možnost zabít čerstvě narozené dítě? Zákonná možnost zabít nechtěné dítě do dvou let věku? Zákonná možnost zabít otravného puberťáka?

S nástupem platnosti nového zákona je to zatím ve státě New York tak, že zabít plně vyvinuté zdravé devítiměsíční dítě v těle matky těsně před porodem je naprosto legální, kdežto zabít to stejné dítě těsně po porodu je vražda. Vidíte v tom logiku?

Je mi jasné, že někteří obhájci potratů budou namítat, že tento zákon je skutečně přínosem, protože umožňuje potrat i v pozdních stádiích těhotenství, aby bylo možné ochránit matčin život nebo zdraví.

Jeden z komentátorů Matt Walsh k tomu ve svém článku v The Daily Wire uvedl:

Pozdní potraty nikdy nejsou ve prospěch ochrany života nebo zdraví žen. Žádný pozdní potrat nikdy nebyl vykonaný kvůli záchraně života žen. Nikdy se to nestalo a nikdy se to nestane. Opakuji: nikdy není žádná okolnost, kdy by byl potrat v pozdním těhotenství z medicínského hlediska potřebný.

Pokud by bylo z nějakého závažného zdravotního důvodu třeba v pozdním stádiu těhotenství „odstranit“ dítě z dělohy, není žádný lékařský důvod pro to dítě zabít. V takovém případě je třeba pouze vyvolat porod.

Mimochodem, podle oficiálních statistik je ve městě New York ročně provedeno přes 80 tisíc interrupcí a potratem tak končí přes 40 % všech těhotenství, přičemž mezi černochy je to téměř 60 %. Každých 6 minut tak ve městě New York zemře při potratu jedno nenarozené dítě.

Pokud na to máte žaludek, můžete si na internetu vyhledat, jak se interrupce provádějí a jak vypadají…

Aktualizováno 14.3.2019:

Zákon zakazující zabíjení novorozeňat neprošel americkým senátem

Sedm chybějících hlasů odsoudilo k smrti děti živě narozené při interrupčním zákroku. V senátu Spojených státu neprošel návrh zákona požadující pro děti, které přežijí potrat, stejnou úroveň péče jako pro každé jiné dítě na téže rozvojové etapě. Z potřebných 60 hlasů chybělo sedm.

„O žádném zákonu by se nemělo hlasovat snadněji, než o takovém, který jasně stanovuje, že zabíjení novorozenců je špatné a nelze je tolerovat,“ napsal ve svém prohlášení arcibiskup Joseph F. Naumann, předseda Komise pro obranu života při Americké biskupské konferenci. „Mělo by nás zarazit a pobuřovat i kdyby jeden ze senátorů hlasoval proti takovému zákonu, co teprve 44,“ dodal arcibiskup Kansas City.

Americký arcibiskup vybízí také k systematické politické akci. Jak říká, většina Američanů podporuje tento zákon, který chce zastavit rozšiřování praxe zabíjení nenarozených na zabíjení novorozenců. „Musíme se domáhat spravedlnosti pro tyto nevinné děti,“ čteme v prohlášení.

Zdroj: RadioVaticana.cz, 28.2.2019

komentář: Toto asi nemá smysl komentovat. Kdyby podobný barbarský přístup zaujalo třeba Rusko, asi by mainstreamové zprávy byly plné pohoršených reakcí a volání po dalších sankcích vůči tak nelidskému režimu... Když se ale takto chová USA, je to patrně OK, žádné pohoršené reakce se nekonají...

Ne, rozhodně to není OK. Další z dokladů, čeho všeho jsou lidé v této době schopní, co všechno jsou schopní považovat za normální a správné...

Izajáš 5:20-21  Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou.

Dítě v matčině lůně

Francie: Pro-life organizace je třeba umlčet

Francouzské národní shromáždění schválilo v prvním čtení nový zákon, který kriminalizuje „překážky kladené přerušení těhotenství“ včetně kampaní vedených na internetu. Cílem reformy je umlčet hlas různých občanských sdružení na obranu života. Proti dlouho diskutované reformě se nezvedl žádný z hlasů, které obvykle hájí svobodu slova na internetu.

Více...

Carol Everett

Carol Everett – Krvavý byznys s interrupcemi

Jak velké peníze se točí v potratovém průmyslu? Jakými technikami se zainteresovaní snaží maximalizovat své zisky? Svědectví bývalé ředitelky potratové kliniky, která po 6 letech své kariéry a 35.000 interrupcích tento velmi výnosný byznys opustila. S jakým cílem přednášela sexuální výchovu náctiletým dětem? Proč jim rozdávala nespolehlivou antikoncepci? A proč nyní vystupuje proti potratové praxi?

Více...

180 Movie

"180" Movie

Je potrat vraždou nenarozeného dítěte nebo představuje nezadatelné právo ženy zvolit si, jestli bude nebo nebude matkou? Co s dětmi počatými při znásilnění nebo s těmi, u kterých je podle lékařů riziko, že se narodí postižené? Kdy je morálně opodstatněné zabít nenarozené dítě? Je možné během několikaminutového rozhovoru naprosto změnit pohled člověka na interrupce?

Více...

Nahoru