NeuveritelnaOdhaleni.cz
Obálka džihádistického časopisu Dabiq

Papež: Není správné ztotožňovat islám s násilím

Proč není podle papeže Františka správné ztotožňovat islám s násilím a terorem? Má pravdu, když tvrdí, že muslimové usilují o mír? Jak na papežova slova reaguje Islámský stát? Jak podle něj vypadá autentický islám a správný výklad Koránu? Kdy přestanou džihádisté nenávidět nevěřící?

Papež: Není správné ztotožňovat islám s násilím

Při návratu ze Světového dne mládeže v Krakově papež reagoval na vraždu francouzského kněze Jaquese Hamela, která završila sérii teroristických útoků, ke kterým došlo v posledních dnech ve Francii a v Německu. Mimo jiné řekl:

"Nelíbí se mi, když se mluví o islámském násilí, protože násilí vidím každý den, i když listuji novinami tady v Itálii: jeden zabije svou snoubenku, jiný tchýni... A jsou to násilníci, kteří jsou pokřtění katolíci! Jsou to katoličtí násilníci... Kdybych mluvil o islámském násilí, měl bych mluvit také o katolickém násilí. Ne všichni muslimové jsou násilníci a ne všichni katolíci jsou násilníci… Jde o násilníky, patřící k těmto náboženstvím. Je také pravda, že snad ve všech náboženstvích je vždy malá fundamentalistická skupinka. Fundamentalistická! Alespoň u nás je…

Myslím, že není správné identifikovat islám s násilím. Není to správné a není to pravda! Vedl jsem dlouhý rozhovor s velkým imámem univerzity al-Azhar a vím, o co jim jde: usilují o mír, o setkání. Nuncius z jedné africké země mi říkal, že v hlavním městě je stále dlouhá fronta do jubilejní svaté brány, je tam stále plno. Někteří přicházejí do zpovědnic, jiní se modlí v lavicích, ale většina pokračuje dál až k oltáři P. Marie – a to jsou muslimové, kteří chtějí slavit Svatý rok. Jsou to bratři. Když jsem byl ve Středoafrické republice, šel jsem za nimi a imám také vystoupil do papamobilu. Dobré soužití je možné. Jsou tu však fundamentalistická uskupení. A já si kladu otázku, kolik je mladých lidí – kolik mladých! – které jsme my, Evropané, ponechali zbavené ideálů, kteří nemají práci, kteří se uchylují k drogám, alkoholu nebo se nechávají naverbovat do fundamentalistických skupin.

Ano, lze říci, že tzv. ISIS je islámský stát, který se prezentuje jako násilnický, protože když nám chce ukázat svou identitu, ukazuje nám, jak na libyjském pobřeží podřezává Egypťany nebo podobné jiné věci. Jde ovšem o fundamentalistickou skupinu, která si říká ISIS. Nelze však říkat – myslím, že to není pravdivé ani správné – že islám je teroristický.“

Zdroj: RadioVaticana.cz, 1.8.2016

komentář: Papež František odmítá ztotožňovat islám s násilím a terorismem. Muslimy nazývá bratry, říká, že jim jde o mír. Islámský stát je podle něj fundamentalistická skupina, která neodráží pravou povahu islámu. Vinu za radikalizaci mladých muslimů podle papeže nesou především Evropané, protože jsme se o ně řádně nepostarali. Jak na papežova slova reagují džihádisté z Islámského státu?

IS odpovídá papeži: Naše víra je náboženstvím války, nenávidíme vás

Teroristická skupina Islámský stát veřejně zavrhla tvrzení papeže Františka, že válka vedená islámskými teroristy nemá náboženský charakter a ujistila jej, že jejich motivace je výhradně náboženská a je v souladu s Alláhem a s Koránem. V posledním vydání propagandistický magazín Islámského státu Dabiq papeže Františka kritizoval za jeho naivní lpění na přesvědčení, že muslimové chtějí mír a že islámský teror je motivovaný ekonomicky.

„Toto je bohem požehnaná válka mezi národem muslimů a národy nevěřících,“ uvádí autoři v článku nazvaném „Mečem“.

Islámský stát Františka napadá za tvrzení, že „autentický islám a řádný výklad Koránu odporují všem formám násilí,“ s tím, že tímto tvrzením se František, „jen halí do závoje klamu o ‚dobré vůli‘, aby zakryl své skutečné úmysly muslimský národ pacifikovat.“

Papež František svou snahou líčit islám jako náboženství míru „vede zápas proti skutečnosti,“ tvrdí tento článek, než začne naléhat na všechny muslimy, aby se chopili meče džihádu, což je „ta nejvyšší povinnost“ pravého muslima.

I přes zjevně náboženskou povahu jejich útoků, konstatuje tento článek že, „mnozí lidé v Křižáckých zemích projevují ohromení a dokonce znechucení nad vedením Islámského státu kvůli ‚využívání náboženství k ospravedlnění násilí‘.“

„Ovšem vedení džihádu – šíření vlády Alláhovy mečem – je povinností uváděnou v Koránu, ve slovech našeho Pána,“ píší.

„Prolévat krev nevěřících je výchozí povinností. Přikázání je jasné. Zabíjej nevěřící, jak řekl Alláh: ‚Zabíjej polyteisty, kdekoliv je najdeš.‘“

Islámský stát rovněž reagoval na líčení nedávných činů islámského terorismu papežem Františkem jako „nesmyslného násilí“ trváním na tom, že na tom není nic nesmyslného.

„Podstata této věci vychází ze skutečných veršů Koránu o našem terorismu, válečnictví, bezohlednosti a brutalitě,“ vyhlašují s dodatkem, že jejich nenávist ke křesťanskému Západu je absolutní a nesmiřitelná.

„Skutečností je, že i když nás přestanete bombardovat, věznit, mučit, démonizovat nás a uzurpovat si naši zemi, tak stejně budeme pokračovat ve své nenávisti, protože primární důvod naší nenávistí tím nepomine, dokud se neoddáte islámu. I kdybyste platili daň pro nevěřící a žili pod vládou islámu v ponížení, stejně bychom vás nepřestali nenávidět.“

Zdroj: Breitbart, 2.8.2016

IS: Nepřestaneme vás nenávidět, dokud nepřijmete islám

V aktuálním čísle svého periodika teroristé z IS odmítají výroky o tom, že by byl islám náboženstvím míru a tolerance, jak občas zaznívá z úst některých muslimských duchovních a západních představitelů.

„Zločin z nenávisti? Ano. Akt terorismu? Rozhodně. Muslimové mají přikázáno terorizovat nevěřící nepřátele Alláha,“ stojí ve vydání Dábiqu s podtitulem „Zlomte kříž“, který je jasnou narážkou na křesťanství.

Ve vydání, které vyšlo 31. července, tvrdí, že jim nejde o to, vyvolat atmosféru strachu či nenávisti k muslimským přistěhovalcům, ale o naplnění vůle Alláha.

Za největší důvod nenávisti k obyvatelům Západu považují ateismus a jinověrství.

„V první řadě a ze všeho nejvíc vás nenávidíme proto, že jste bezvěrci. Odmítáte jedinost Alláha. Ať už si to uvědomujete, nebo ne, tím, že po jeho bok stavíte jiné bohy, rouháte se. Tím, že tvrdíte, že měl syna (Ježíše, pozn. red.), šíříte pomluvy o jeho následovnících,“ míní radikálové.

Jedinou šancí, jak se uchránit před islámským terorem, je podle autorů Dábiqu konverze k jejich výkladu islámu.

„Ani v případě, že nás přestanete bombardovat, věznit, mučit, urážet a uzurpovat naše země, nepřestaneme vás nenávidět. Hlavní důvod naší nenávisti nezmizí, dokud nepřijmete islám,” varují.

„Mnoho obyvatel Západu už si uvědomilo, že řeči o nesmyslnosti útoků, otázky na příčiny nenávisti a důvody boje se Západem nejsou ničím jiným než politikařením a nástrojem propagandy,“ píše se v 15. vydání magazínu.

Zdroj: Novinky.cz, 3.8.2016

komentář: Je tedy islám náboženstvím míru a tolerance nebo náboženstvím násilí a teroru? Jaká je pravda? Doporučuji shlédnout videa na níže uvedených odkazech a udělat si vlastní názor.

Radikální islám

Tři fáze džihádu (islamizace)

Je islám mírumilovným a tolerantním náboženstvím nebo je ze své podstaty náboženstvím spojeným s násilím a terorem? Jaká je pravda o podstatě islámu? Co se o tomto náboženství můžeme dozvědět z Koránu a z dalších islámských věroučných zdrojů? Jaké jsou tři fáze islamizace, které spolehlivě fungují už od doby Mohameda?

Více...

Pravá tvář islámu

Pravá tvář islámu

Je islám mírumilovné náboženství nebo náboženství teroru? Jednají vrazi náležející k Islámskému státu podle učení Koránu nebo v rozporu s ním? Jak se podle učení Mohameda mají muslimové chovat k těm, kteří islám nevyznávají? O čem je právo šaría? Jaká je skutečná tvář islámu? Co je fikce a co realita?

Více...

Uprchlíci

Bývalý muslim o "uprchlících" (Salman Hasan)

Proč se do Evropy valí uprchlická vlna z muslimských zemí? Jedná se skutečně o uprchlíky nebo je za jejich příchodem něco jiného? Kde tito lidé berou peníze na cestu do Evropy? Kdo jim umožňuje dostat se na náš kontinent? Budou po svém příchodu respektovat evropské zákony a hodnoty nebo se budou snažit prosadit svoje? Měli bychom jim otevřít svou náruč?

Více...

Nahoru