NeuveritelnaOdhaleni.cz
Peníze v plamenech

Tajné setkání v Londýně – konec hotovosti?

Jednají centrální banky o zrušení veškeré finanční hotovosti? Jaké důsledky by mělo zavedení zcela bezhotovostní společnosti pro náš život? Jak nebezpečné je dát vládě do ruky nástroj pro naprostou kontrolu nad finančními transakcemi občanů? Plní se před našima očima další biblické proroctví?

Tajné setkání v Londýně – konec hotovosti?

Centrální banky se snaží zavést "vládní souhlas" pro všechny nákupy a prodeje.

Ekonom Martin Armstrong tvrdí, že se před koncem tohoto měsíce má v Londýně uskutečnit tajná schůzka za účasti zástupců ECB (Evropské centrální banky) a FEDu (Federální rezervní systém USA), jejímž tématem má být skoncování s hotovostí.

Armstron, známý úspěšnými předpověďmi krachu na burze v roce 1987 (Black Monday) a ruského finančního kolapsu v roce 1998, vyjádřil svůj šok nad tím, že o této nastávající konferenci dosud neinformoval žádný zpravodajský kanál.

„Jsem velice zmatený z toho, že jsem jediný, který podal zprávu o tomto tajném londýnském setkání. Kenneth Rogoff z Harvardské univerzity a Willem Buiter, hlavní ekonom u Citigroup budou apelovat na centrální banky, aby prosazovaly zrušení veškeré finanční hotovosti, aby mohl nastat den, kdy nebudete moci cokoliv nakupovat nebo prodávat bez svolení vlády ," píše Amstrong.

Amstrong přitáhl pozornost k této údajné schůzce tento měsíc, když odhalil, že se zástupci FEDu, ECB a také švýcarské a dánské centrální banky zúčastní "významné konference v Londýně", na které budou mít své prezentace Kenneth Rogoff z Harvardské univerzity a Willem Buiter, hlavní ekonom u Citigroup.

„Raději bychom měli v noci spát s jedním okem otevřeným, abychom si dali pozor na zrod bezhotovostní společnosti, která přichází mnohem rychleji, než se čekalo. K čemu je tahle tajná schůzka? Něco tady smrdí," uzavírá Armstrong.

V posledních týdnech se opakovaně objevily diskuse a byly učiněny kroky vedoucí k zákazu hotovosti.

Willem Buiter, o kterém Armstrong tvrdí, že na té tajné schůzi promluví, nedávno prosazoval úplné zrušení hotovosti, aby se tak „vyřešil problém světových centrálních bank s negativními úrokovými sazbami."

Loni volal po „zrušení fyzické měny" i Kenneth Rogoff, aby se tak zamezilo „daňovým únikům a ilegálním aktivitám" a také zabránilo lidem vybírat peníze, když jsou úrokové sazby blízko nule.

Až budou všechny peníze existovat jen na bankovních účtech - monitorovány nebo dokonce přímo kontrolovány vládou - úřady budou schopny povzbuzovat k většímu utrácení, když dojde ke zpomalení ekonomiky, nebo k menšímu utrácení, když bude ekonomika přehřátá.

Tento měsíc napsal bývalý ekonom Bank of England článek pro London Telegraph, který se nesl v podobném tónu. Uvedl v něm, že bezhotovostní společnosti může být dosaženo pouze tak, že „ každý bude přinucen utrácet pouze elektronickou cestou z účtu vedeného u vládou řízené banky", který bude „monitorován nebo dokonce kontrolován vládou ."

Velké banky ve Spojeném království i ve Spojených státech již nyní nakládají s výběrem nebo s ukládáním středně velkých objemů peněz jako s podezřelou aktivitou. V březnu se objevily zprávy o tom, jak ministerstvo spravedlnosti nařizuje zaměstnancům bank, aby zvážili zavolání policie na zákazníky, kteří vybírají 5000 $ nebo víc.

Mezitím ve Francii nabude od září účinnosti opatření, které omezí francouzským občanům možnost provádět platby nad 1000 € v hotovosti. Armstrong naznačuje, že by „finanční policie" mohla vynucovat tento nový zákon „prohledáváním lidí ve vlacích, které projíždějí Francií, aby zjistili, jestli nepřevážejí hotovost, která by jim pak byla zabavena."

Jak Armstrong poznamenává, zákaz hotovosti za účelem vymýcení i toho mála ekonomické svobody, která lidem zůstala, aby se mohli vyhnout katastrofální politice keynesiánských centrálních bank, není nic menšího než ekonomický totalitarismus.

„V myslích ekonomických tyranů představuje zákaz hotovosti svatý grál," píše Michael Krieger. „Tím, že se plebsu vnutí systém nařízených digitálních měnových transakcí, vzniká možnost naprosté kontroly prostřednictvím soustavného sledování veškerých transakcí v ekonomice a schopnost blokovat platby, pokud by se snad nějaký namyšlený občánek opovážil vybočit z řady ."

Zdroj: PrisonPlanet.com, 27.5.2015

komentář: Ve 13. kapitole Zjevení je proroctví o dvou mocnostech, které budou vládnout světu v době konce a které se budou snažit přinutit obyvatele Země k poslušnosti všemi dostupnými prostředky. O jedné z těchto mocností je v uvedeném proroctví napsáno následující:

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat , kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. (Zj 13,16-17)

Podle tohoto biblického proroctví má být součástí donucovacích prostředků, kterými se bude světová mocnost působící krátce před návratem Ježíše Krista snažit přimět lidi k poslušnosti jejích nařízení, ekonomický nátlak. Bez svolení vlády nebude nikdo moci kupovat ani prodávat.

Uvedený článek dokládá, jakým způsobem může vláda ovládat finanční transakce občanů. A dokládá také, že biblická proroctví jsou spolehlivá.

Více se mocnostech působících v době konce můžete dozvědět na následujících odkazech.

Dravé šelmy

Dravé šelmy vládnou Zemi (Zjevení 13) - 1. část

Dravé šelmy ze Zjevení 13 jsou prorockými obrazy mocností, které mají vládnout světu v době konce. Koho představuje první z těchto šelem? Máme dostatek indicií, abychom odhalili její totožnost? Ovlivňuje tato mocnost chod světa už v našich dnech? Proč nás Bible tak důrazně varuje, abychom tuto šelmu neuctívali?

Více...

Bizon

Dravé šelmy vládnou Zemi (Zjevení 13) - 2. část

Jakou mocnost představuje druhá šelma ze Zjevení 13? Máme k dispozici dostatek poznávacích znaků, abychom spolehlivě odhalili její totožnost? Co se skrývá za obživlou sochou (obrazem) první šelmy? Proč má být uctívání šelmy z moře a její sochy tak tvrdě vynucováno? Co nás podle Zjevení 13 čeká v blízké budoucnosti?

Více...

End of America

Konec Ameriky

Jsou USA stále synonymem svobody, lidských práv a demokracie? Co se ve Spojených státech změnilo v rámci boje proti terorismu po 11.9.2001? Existuje nějaká podobnost mezi tím, co se v současné době odehrává v Americe a tím, co se dělo v předválečném Německu? Je možné, že USA směřují k totalitě a policejnímu státu?

Více...

Nahoru