NeuveritelnaOdhaleni.cz
Rodina

Zakázaný spot ke Dni otců

Proč bylo v Austrálii zakázáno odvysílat nový spot ke Dni otců od asociace Dads4Kids? Komu tento spot vadil a proč? Dostal se na černou listinu právem? Proč ho místní televize odmítly jako příliš politicky vyhraněný? Má to něco společného s připravovaným hlasováním o schválení manželství osob stejného pohlaví?

Zakázaný spot ke Dni otců

Asociace Dads4Kids už 15 let produkuje při příležitosti Dne otců, který v Austrálii připadá na začátek září, televizní spoty zaměřené na zvláštní roli, kterou mají otcové při výchově dětí. V uplynulých letech většina australských televizních stanic tyto spoty s vděčností odvysílala. Proč by také ne, vždyť tyto spoty se jemnou formou snaží povzbudit australské otce a ujistit je o tom, jak důležitou roli hrají v životech svých dětí.

Letošní spot však australské televizní společnosti odmítly odvysílat jako příliš politicky vyhraněný. Podívejte se na tento zakázaný spot ke Dni otců a zkuste hádat, co je na něm politicky nekorektního a proč někomu tak moc vadí.

Our Children Our Future

České titulky

Víte, proč byl tento spot dán na černou listinu? Víte, v čem je problém? V Austrálii se má v brzké době hlasovat o umožnění manželství osob stejného pohlaví a v ukolébavce, která v tomto spotu zaznívá, si autoři dovolili použít verš, ve kterém táta zpívá svému malému děťátku: „Máma a já jsme dokonalý tým.“ Dads4Kids sice vydali prohlášení, že tím nic zlého nemysleli a rozhodně jim nešlo o nějakou politickou kampaň, ale přesto bylo pro tuto „hrůznou větu“ odvysílání spotu zakázáno. Vždyť je příliš netolerantní k LGBT. V dnešní době se přece nesmí propagovat rodina, kterou tvoří táta, máma a děti. Místo toho je třeba glorifikovat LGBT a podřizovat této menšině chod celé společnosti, je třeba pořádat Pride pochody, psát a filmovat pohádky s homosexuálními hrdiny a mást dětem hlavy, aby si nebyly jisté, jestli jsou holky nebo kluci.

Kam tento svět spěje?

Šelma z propasti

Šelma z propasti

Koho představuje tajemná dravá šelma z propasti, o které hovoří 11. kapitola knihy Zjevení? Je tato mocnost aktivní i v dnešní době? Dotýká se nás nějak její působení? Máme si na ni dávat pozor? Čím je tak nebezpečná? Existuje plán na zničení křesťanství? Jaké jsou jeho body? Do jaké míry se je již podařilo splnit?

Více...

The Destruction Of Sodom And Gomorrah - John Martin

Zničení Sodomy a Gomory (Genesis 18-19)

Jak Bůh reagoval na Abrahamovu přímluvu za obyvatele Sodomy? S jakým přivítáním se v tomto městě setkali andělé poslaní od Hospodina? Proč byla Sodoma a Gomora zničena? Proč Bůh na tato města seslal oheň z nebe? Jaký k tomu měl důvod? Měli jejich obyvatelé nějakou šanci na záchranu? Přežil někdo?

Více...

Rudý měsíc

Znamení doby – čas se nachýlil...

Proč se stále stupňují přírodní katastrofy? Co nás čeká? K čemu všechny ty hrůzy směřují? Chýlí se dějiny našeho vzbouřeného světa ke svému konci? Jak popsal Ježíš znamení ukazující na blízkost jeho návratu? Naplňují se? Je Kristův návrat otázkou daleké budoucnosti, nebo už „stojí ve dveřích“? Jsme na něj připravení?

Více...

Nahoru